SALE / RM40K / KUALA KANGSAR /  TANAH KEBUN GETAH, KUALA KANGSAR (REZAB MELAYU) SALE / RM40K / KUALA KANGSAR / TANAH KEBUN GETAH, KUALA KANGSAR (REZAB MELAYU)

Tanah Kebun Getah, Kampung Chegar Galah, Kuala Kangsar. keluasan: 1.5606 hektar (3.856 ekar) - Tepi sungai Perak - Rezab Melayu Harga ...

Read more »
 
Top